Sanoma Media Netherlands launches SanomaVentures

Today Sanoma launches SanomaVentures, an international initiative to stimulate innovation and digital start-ups in the media sector. Sanoma Media Netherlands targets local Dutch digital information, entertainment, and educational initiatives.

The digital market is booming with new exciting developments happening on a daily basis. Creativity is blooming while the technology is developing fast. By giving start ups access to working capital, media exposure and the Sanoma network SanomaVentures will act as an incubator. The focus will be with start ups who are past the seed funding stage and need additional investment to grow and develop their product.  Target sectors are e-commerce, mobile & tablets, online video & connected TV, online advertising & marketing and  e-learning & personal development.

Sanoma start SanomaVentures

Sanoma start met SanomaVentures, een internationaal initiatief waarmee het mediahuis innovatie en digitale start-ups in de mediabranche wil stimuleren. Sanoma Media Netherlands richt zich met de Nederlandse tak op lokale initiatieven op het gebied van digitale informatie, entertainment en educatie.

De digitale markt is volop in beweging met nieuwe initiatieven. De creativiteit is groot en op technologisch gebied gaan de ontwikkelingen snel. Door ondernemingen toegang te bieden tot werkkapitaal, mediabereik en haar zakelijke netwerk en kennis wil Sanoma innovatie stimuleren. De focus ligt op ondernemingen die de initiële opstartfase voorbij zijn en willen groeien en een product ontwikkeld hebben op het gebied van e-commerce, mobile & tablets, online video & connected TV, online advertising & marketing of e-learning & personal development.

Lokale initiatieven

SanomaVentures is een internationaal initiatief met een lokale aanpak, waarbij overigens wel wordt gelet op de internationale schaalbaarheid van een product of concept. De eersten die van start gaan zijn een Nederlandse en Finse tak. De Nederlandse tak wordt geleid door Herman Kienhuis, met inzet van interne specialisten. Ook werkt hij samen met opleidingsinstituten en incubators enerzijds en investeringsmaatschappijen anderzijds.

Innovatie en groei

Op lange termijn wil Sanoma door dit initiatief haar portfolio verrijken en groei realiseren. De intentie is niet om start-ups op korte termijn over te nemen. Sanoma gelooft in de slagkracht en het ondernemende karakter van een jonge onderneming en wil deze met SanomaVentures begeleiden en verstevigen.

Michiel Buitelaar, COO Sanoma Media Netherlands: “De digitale markt is nog sterk in beweging. Er onstaat en groeit van alles. Met SanomaVentures willen we talentvolle, creatieve ondernemers een duw in de rug geven, ons daaraan verbinden en innovatie versnellen. Binnen en buiten ons bedrijf.”

Fashionchick en VeilingActies

In de afgelopen jaren investeerde Sanoma Media o.a. in Fashionchick.nl en VeilingActies.nl. Met SanomaVentures verwacht Sanoma de komende jaren daar een groot aantal participaties aan toe te voegen.